Site bijgewerkt op 13-12-2016

Wat is de kenniskring

Leden van de Vereniging Oudmedewerkers Rijkswaterstaat hebben veel kennis en ervaring in huis. Zij willen die capaciteiten nog inzetten en hebben daartoe de”Kenniskring” opgericht. Via die Kenniskring kunnen geïnteresseerde instellingen en bedrijven gebruik maken van die gebundelde expertise. Deze website laat U zien hoe en wat. De Kenniskring heeft missie en visie en werkwijze geformuleerd.

 

Missie

De Kenniskring bevordert de maatschappelijk relevante inzet van zijn leden op hun vakgebied.

 

Visie

De Kenniskring is het platform voor door ontwikkelen, toegankelijk maken en delen van kennis en ervaring, gericht op RWS, overige publieke instellingen en bedrijven. Lees verder

Vlnr: Aad Wilmink, Gerda Tielens, Daan Wiebes, Frits Postema, Michel Goppel, Rita Blijdorp, Peter Jan Hulsebos en Ben Knikman.

Verslag bezoek Expo Verkeer, Mobiliteit & Parkeren

 

Op 23 en 24 november was de beurs van Verkeer, Mobiliteit en Parkeren.  De Kenniskring Themadag was op de eerste beursdag . Op die dag bezochten 15 leden van de Kenniskring de Expo Verkeer Mobiliteit & Parkeren in Houten. Lees verder

RWS marktdag 2016: Acquisitie voor de Kenniskring

 

Op 30 maart 2016 vond in het LEF de jaarlijkse RWS Marktdag plaats, de ontmoeting tussen vertegenwoordigers van RWS en marktpartijen, waarvoor de directieteamleden van 400 bedrijven waren uitgenodigd. Dit jaar stond de marktdag in het teken van de concretisering van de marktvisie, feitelijk niets meer of minder dan het formuleren van de manier waarop RWS en marktpartijen willen samenwerken om de Nederlandse infrastructuur vorm te geven en instand te houden. Lees verder

 

Impressie van de Dag van Verkeer en Mobiliteit

 

Op 26 november 2015 organiseerde de Kenniskring in samenwerking met de uitgever Acquire (o.a. van het blad Verkeer in Beeld) weer de mogelijkheid om de Dag van Verkeer en Mobiliteit gratis te bezoeken. Via interactieve presentaties en lezingen was er volop gelegenheid om kennis te delen, op te doen, te vernieuwen en nieuwe trends te ontdekken. Naast de presentaties en lezingen kon je natuurlijk ook de beurs zelf bezoeken. Het was een kwestie van “halen en brengen”.

 

Klik hier voor de impressie

ECOMOBIEL

 

In een van de bekendmakingen van de KK werd de aandacht gevestigd op de ECOMOBIEL-beurs op 6 oktober 2015 in de Brabanthallen in Den Bosch. Er is een "filmische" impressie van het bezoek aan deze vakbeurs te zien. Ook zijn er een aantal foto’s te bekijken.

Een bezoek aan een dergelijke beurs  is een uitstekende manier om op de hoogte te blijven van de technologische  ontwikkelingen op onze  vakgebieden. Heeft het filmpje je interesse gewekt? Zo ja, volgend jaar is de beurs op 4 en 5 oktober 2016.

De beurs wordt in 2016 waarschijnlijk tegelijkertijd gehouden met de vakbeurs Energie waar je met je toegangsbewijs voor de ECOMOBIEL-beurs ook toegang toe kunt verkrijgen. Klik hier voor de film en de foto’s….

Lees verder

 

"Plastic soep”, Ideeën-Co-operatie, MIRT-Onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag

 

Voor deze onderwerpen is de Kenniskring benaderd met de vraag of er vrijwilligers zijn die zich voor deze projecten zouden willen inzetten. Eventuele deelname aan een van deze projecten wordt niet georganiseerd en begeleid door het Kenniskringbestuur. Het zal een eigen initiatief moeten zijn. Eventuele reiskostenvergoeding zal ook zelf met de initiatiefnemers van deze projecten geregeld moeten worden. Bij alle 3 de zaken lijkt het echter te gaan over interessante materie.  Als de thema’s je boeien, geef je dan op als medewerker, meedenker.

Vriendelijke groet,

Rita Blijdorp

Brainstormen met Rijkswaterstaat over seniorenbeleid

 

Rijkswaterstaat is bezig met het ontwikkelen van plannen en ideeën om oudere werknemers – zeg de leeftijdscategorie 60+ – gemotiveerd te houden. Eén van de initiatieven omvat de raadpleging van ervaring sdeskundigen, VOR-leden dus. De commissie Kenniskring werkt graag mee aan een dergelijke raadpleging, waaraan vijf tot tien Kenniskringers kunnen meedoen. Meer info vindt u in het bericht hieronder van Patricia van Wezel

Als U zich aanmeldt bij patricia.van.wezel@rws.nl , zendt U dan tevenseen kopie aan Uw commissie  Kenniskring: aad.wilmink@ziggo.nl of michel.goppel@kpnmail.nl

 

Deelnemers brainstormsessie gezocht met kennis en ervaring!

 

Binnen Rijkswaterstaat is het idee ontstaan om voor de 60+ collega’s een platform op te richten om kennis en ervaring nog beter te benutten. Dit moet bijdragen aan een betere kennisborging binnen RWS en het verhogen van het werkplezier voor 60+ collega’s. De veronderstelling is dat deze doelgroep meer aangesproken wil worden op het benutten van de rijke kennis en ervaring welke zij in hun loopbaan hebben opgedaan dan op ‘productie’ doelstellingen.

Gezocht wordt naar een aantal collega’s die de dienst nog niet zo lang geleden hebben verlaten om op te halen wat hun ervaringen zijn geweest in de laatste fase van hun loopbaan. Wat ging goed, wat ging minder, welke behoefte voorzie je, welke tips zou je willen meegeven?

Hiervoor wordt een sessie georganiseerd in Utrecht op donderdag 14 april van 14-16 uur in Westraven, ruimte H.11.32 (hoogbouw).

Wil je hierover meedenken? Meldt je dan aan! Dit kan bij patricia.van.wezel@rws.nl

Uw inbreng van kennis en ervaring en goede inzichten zijn meer dan welkom!

 

Patricia van Wezel, Corporate Dienst

Mark Zwaan, Grote Projecten en Onderhoud

 

Modelovereenkomsten voor inzet VOR-leden t.b.v. RWS.

 

In nauw overleg met de VOR Commissie Kenniskring heeft Johan de Graaf (CDR) een set documenten uitgewerkt op basis waarvan VOR Kenniskringleden bij RWS kunnen worden ingezet, zonder dat daarbij administratieve problemen optreden .

De Kenniskring is bijzonder ingenomen met het resultaat, vooral omdat de DG tijdens het jaarlijks overleg met de VOR op 2 februari j.l. zijn instemming met dit resultaat heeft betuigd. De desbetreffende documenten zijn onder het tabje “downloads” te vinden.

 

Tijdelijke inzet op RWS baseline projecten 2016

 

Evenals in 2015 tracht RWS in 2016 de meest urgente capaciteitstekorten in de organisatie in te vullen met gebruik making van tijdelijke inzet van oud-medewerkers op de zogeheten baseline projecten. Belangstelling? Lees verder!

 

4TheFuture van RWS 2030

 

Op 18 maart was de workshop ‘4TheFuture van RWS 2030’: ‘Wat verwacht de samenleving tot 2030 van RWS?”. Het kernteam 4TheFuture wilde geen geijkte sessie met sprekers en geeltjes plakken, maar beweging, atelier, leuk en verassend. En dat is gelukt!

Leidend  in het programma was het persoonlijke verhaal, het gevoel van de deelnemers. De buik, als symbool van het gevoel, laten spreken in plaats van het hoofd, de ratio. Lees verder

 

De Kenniskring is onderdeel van de Vereniging Oud-medewerkers Rijkswaterstaat (VOR). het lidmaatschap bij de Kenniskring is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap bij de VOR